Hallingdal Ungdomsråd

Om HUR

Hallingdal ungdomsråd vart etablert i 2008 og består av 2 representantar frå kvar kommune. Rådet møtes fast ein gong i månaden og handsamar viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal.HUR sine eigne facebooksider. 

Tonje Lauvdokken Hagen er leiar for HUR. Ynskjer du å ta opp saker eller koma i kontakt med HUR treff du Tonje enkelt på Facebook.   

Møteplan for HUR 2016. 

Innkallingar

 

Møtebøker

test