FRI OG FRISK

KOMMUNENE GJØR ET LØFT FOR HALLINGHELSA!
Hallingdal har fått sitt eget team som skal bidra til at de 6 kommunene samarbeider best mulig for å kunne tilby gode helsetjenester til befolkningen.

  •  Øystein Lappegard, samhandlingsleder, 50% stilling 
  •  Jørund Li, felles folkehelsekoordinator, 50% stilling 
  •  Gunhild Hustad, koordinator for kompetanse, læring og mestring, 50% stilling  

Ål kommune er vertskommune, teamet er lokalisert på Torpomoen.

Teamet skal medvirke til samhandlingen med Vestre Viken Helseforetak

  • Reidar Aasheim, samhandlingssjef, Vestre Viken 

 

Aktuelt

Spennende samhandling om fysisk aktivitet i SFO

Les mer
 
KVA SKJER I HALLINGDAL