Om Hallinghelse

Hallinghelse er eit interkommunalt samarbeidstiltak for dei seks kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Hallinghelse skal ta initiativ til og koordinere samhandlingstiltak innan helse og omsorg mellom dei seks kommunane. Hallinghelse skal også fremje samhandlinga mellom kommunane og spesialisthelsetenesta (Vestre Viken Helseforetak (VVHF)).

Kontaktpersoner:
Øystein Lappegard, Samhandlingsleder 
Epost: oyl@hallingdal.no
Mobil: 047-99287906

Gunhild Hustad, Koordinator for kompetanse, læring og mestring
Epost: gunhild.hustad@hallingdal.no
Mobil: 047-48241147

Jørund Li,  Felles folkehelsekoordinator
Epost: jli@hallingdal.no
Mobil: 047-90974886

Borghild Ulshagen
Epost: bul@hallingdal.no
Mobil: 047-99287898

Reidar Aasheim, Samhandlingssjef VVHF
Epost: reidar.aasheim@vestreviken.no
Mobil: 047-41682847

 

HALLINGHELSE    

Torpomoen
3579  TORPO                                                                                                           FRI OG FRISK

test