Om prosjekt og tiltak

Her har Hallinghelse samla ei orientering om storparten av dei interkommunale prosjekt innan helse og omsorg i Hallingdal. Målsetjinga med dette er at det skal vera lett å finne meir opplysningar om interkommunale prosjekt på ein stad. Det betyr ikkje at Hallinghelse skal ha æra eller kritikken for alle prosjekt eller at det ikkje er mogeleg å ta initiativ til felles prosjekt utanfor Hallinghelse. Nokre prosjekt har gått over i faste tiltak, desse vil i ein oppstartsfase bli fylgd av Hallinghelse og orientert om på denne sida. Nokre prosjekt er initiert eller koordinert frå Hallinghelse, andre prosjekt har berre det til felles at dei omfattar helse og omsorg i alle Hallingdalskommunane. Nokre har kontorlokalisering ved Hallinghelse på Torpomoen.

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test