Ungdomslos

Ungdomslos – satsingen består av to prosjekter.

  1. Ungdomslos i videregående skole
    Dette treårige prosjektet er i sluttfasen høsten 2017. Evalueringen av prosjektet finner du her.
    Det blir arbeidet med å få realisert en videreføring av prosjektet i en eller annen form.
  2. Ungdomslos i ungdomsskolen.

Det er tilsatt 5 ungdomsloser i ungdomskolen i følgende kommuner: Gol, Ål, Hemsedal, Nesbyen og Hol.

Ungdomslosen på ungdomstrinnet skal bidra til å bedre elevenes skoleprestasjoner gjennom økt tilstedeværelse på skolen. Dette er et nærværsprosjekt som skal forebygge rusproblematikk og potensielle utfordringer i den psykiske helsen hos elevene. Prosjektet vil samarbeide tett opp mot foreldre, gi støtte til elevene på de områder de føler behov for hjelp, samt bistå elevene i overgangsfaser mellom skolesystemene. Prosjektet kan være med elevene i møter med skolen, nettverk, NAV, arbeidsgiver eller andre instanser.

Ta gjerne kontakt med :           Kommune                               Mobiltlf.

Madeleine Nemeth Dokk            Gol                                          40909255
Cathrine Amundsen                    Hemsedal                               93058284
Maiken Sandal                            Nes                                         92280007
Anne Berit Gudbrandsgard         Ål                                            99799034
Bernard Svidal                            Hol                                          97145217

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test