Fri og Frisk

KOMMUNANE GJER EIT LYFT FOR HALLINGHELSA!


Hallingdal har fått sitt eige team som skal bidra til at dei 6 kommunane samarbeider
best mogeleg for å kunne tilby gode helsetenester til innbyggjarane.

  •  Øystein Lappegard, samhandlingsleder 
  •  Jørund Li, felles folkehelsekoordinator
  •  Leif Andre Viken, koordinator for kompetanse, læring og mestring  

Ål kommune skal være vertskommune for alle  tre stillingar, og teamet vil ha sin base på
Torpomoen. Kontaktinformasjon blir sendt ut etter etterkvart som dei tre medarbeiderne
kjem  i gang med sine oppdrag. Ellen Wibe fortsett som konstituert samhandlingsleder fram
til 1 oktober 2015

I tillegg kjem samhandlingen med Vestre Viken Helseforetak

  • Reidar Aasheim, samhandlingsleder Vestre Viken 

Les meir om Hallinghelse HER

test