Gjesteundersøking

Er du på ferie i Hallingdal i sommar la oss høyre korleis du har hatt det.

Kjære gjest i Ål, Gol, Nesbyen og Hemsedal.
Destinasjonane er under arbeid med å oppnå merket for berekraftig reisemål. Det vil si at me jobbar med berekraftig utvikling i reiselivet. No gjennomfører me ei undersøking for å høyre kva dykk som gjest i ein av desse kommunane tenkjer om reiselivsutviklinga.
Berekraftig reiseliv inneberer å ivareta behova til både dei besøkande, reiselivsnærina og lokalsamfunnet i forhold til natur, kultur og miljø, sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit.
Me set stor pris på innspel og meiningar frå deg som gjest og håpar du kan bruke nokon få minutt på å svara uss.

Lenke til undersøkinga for:
Ål 
Gol
Nesbyen
Hemsedal

Spørsmål til undersøkinga kan sendast til:
Prosjektleiar Linda Dalene Bjerke, e-post: linda@hallingdal.no

test