HALLINGTREFF

Kom å bu og lev her i Hallingdal.  Regionrådet for Hallingdal med samarbeidspartnarar inviterar til gratis informasjonsmøte i Oslo 19.04.2017.

Thoen Hotel Opera kl. 16.30 - 19.30.
Her visar me deg mogelegheitane innan arbeid, bustad, næringsetablering, barnehageplass og anna du kanskje lurar på.

Les litt meir om BU I HALLINGDAL her  Program 19.04.2017 her


 

test