HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN

Regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal for perioden 2018-2021

Regionrådet vedtok i møte i 2016, sak 53/16, å utarbeide ein regional plan for ordinære anlegg i regionen. Ei arbeidsgruppe har laga plan i dialog med dei kommunale idrettsråd/-lag.
Regionrådsmøte i oktober 2017, sak 33/17, vart det beslutta å leggje planen ut til offentleg ettersyn i perioden 01.12.2017 – 31.01.2018.

Planforslag
Ynskjer du dokumentane i papirformat, kontakt Gol kommune.

Uttale sendast til:
epost: postmottak@gol.kommune.no

Gol kommune, Kultur og fritidsavdelingen
Gamlevegen 4
3550 Gol 

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettast til:
avdelingsleiar, Mads Elbrønd,
epost: mads.elbrond@gol.kommune.no
tlf. 047-409 16 449.

Høyringsfrist: 31. januar 2018.

test