HYTTEMESSA 2018

Årets hyttemesse på Hellerudsletta var godt representert frå Hallingdal.

Hallingutstillare hyttemessa 2018 Hellerudsletta5.- 8. april reiste over 50 Hallingar til Hellerudsletta for å delta på årets Hyttemesse.

Me var 20 utstillare frå Hallingdal.
Messa hadde totalt 15432 besøkjande over 4 dagar.  

Å reise saman på hyttemessa skapar eit viktig samhold i næringen vår. Her var næringslivet godt representert.  Turistkontora  våre stilte sterkt og ikke minst var alle ordførarane våre tilstades.

test