INNBYGGARUNDERSØKING

Kva tenkjer du som innbyggar om reiselivsutviklinga i Hallingdal?

Kjære innbyggar i Ål, Gol, Nesbyen og Hemsedal.
Destinasjonane er under arbeid med å oppnå merket for berekraftig reisemål. Det vil si at me jobbar med berekraftig utvikling i reiselivet, og det er noko me aldri skal slutte å ha fokus på når me fyrst har begynt. No gjennomfører me ei undersøking for å høyre kva dykk som innbyggarar tenkjer om reiselivsutviklinga.
Berekraftig reiseliv inneberer å ivareta behova til både dei besøkande, reiselivsnærina og lokalsamfunnet i forhold til natur, kultur og miljø, sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit.
Me set stor pris på innspel og meiningar frå deg som innbyggar og håpar du kan bruke nokon få minutt på å svara uss.

Lenke til undersøkinga for:

Spørsmål til undersøkinga kan sendast til:
prosjektleiar Linda Dalene Bjerke, e-post: linda@hallingdal.no

test