INNKALLING MØTE REGIONRÅDET

Fredag 30.11.2018 skal Regionrådet for Hallingdal ha møte på Flå.

Innkalling finn du her.

Saker her.

test