INNKALLING

Møte i Regionrådet for Hallingdal fredag 27.01.2017

Innkalling finn du her.

Saker som skal handsamast er:

Sak 01-17  Ungdomslos, vidareføring
Sak 03-17  Rettsenter Hallingdal
Sak 05-17  Innspel til handlingsprogram Riksvegar 2018-2021(23) Rapport

test