INNKALLING

Møte i Regionrådet for Hallingdal 05.09.2017

Innkalling finn du her.

Saker som skal handsamast og som har underlag/vedlegg.
Sak 20-17 Uttale BFK handlingsprogram samferdsel 2018-2021
Sak 26-17 Evalueringsrapport Ungdomslosprosjektet

test