INNKALLING

Regionrådet for Hallingdal skal ha møte 17.11.2017

Innkalling finn du her.


Saker som skal handsamast og som har underlag/vedlegg 
Sak 41-17 
Sak 44/17
Sak 46/17

test