INNKALLING

Invitasjon til felles møte Regionrådet for Hallingdal og Regionstyret i Valdres

Onsdag 3.januar - torsdag 4.januar 2018 på Brennabu.
Sjå invitasjon her.

test