INNOVATIV INNKJØPSKOORDINATOR

Ledig stilling

Kan du gjera kommunane i Hallingdal til ein meir profesjonell og innovativ kjøpar av varer og tenester?
Kommunane i Hallingdal har etablert ei 100% prosjektstilling i 3 år, med mål om ei permanent ordning.

Arbeidsoppgåver

-          Auke kompetansen om innkjøp/offentlege kjøp i kommunane og næringslivet

-          Utvikle gode system for innovative kjøp

-          Utvikle prosedyrar og modellar for kommunane for bruk av innovasjonspartnarskap med næringslivet og andre kommunar

-          Rådgje kommunane og gjennomføre kjøp

-          Bidra til å skapa møteplasser for innkjøp i kommunane

-          Etablera og vera nav for innkjøpsnettverk i Hallingdal

-          Dele informasjon og kunnskap om offentlege kjøp i Hallingdal

 Vi ynskjer at du har/er:

-          høgare relevant utdanning

-          kunnskap om off. forvaltning

-          kunnskap om kommunal organisering

-          gode samarbeidsevner

-          klar og tydeleg kommunikasjon, skriftleg og munnleg

-          løysningsorientert og serviceinnstilt

-          sjølvstendig, initiativrik og resultatorientert

 Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

 Vil tilbyr:

-          Fleksibel arbeidsplass (Hallingdal)

-          Spennande og utfordrande stilling for rett person

-          Konkurransedyktige arbeidsvilkår

-          Heile Hallingdal som arbeidsmarknad

Send søknad til:
Regionrådet for Hallingdal
Torpomoen, 3579 Torpo

regionraadet@hallingdal.no

Innan 15.7.2017

Kontaktperson: Knut Arne Gurigard
Mob: 99287940
kag@hallingdal.no

test