KOLLEKTIVTILBOD HALLINGDAL - OSLO

Hallingdal har eit rimeleg godt kollektivtilbod Hallingdal - Oslo, 8 avgangar kvar dag.

Frå 1.august vart køyremønster og rutetider til Hallingbussen endra. Den køyrer no  direkte til Oslo via Hønefoss.
Avreisetidspunkt er 15 min. seinare enn tidlegare og ankomst Oslo 09:30.
Retur frå Oslo er 16:30
Tilbodet er ei prøveordning frem til nyttår og det er viktig at det blir nytta. 

Vi vil oppfordre alle som reiser strekninga Oslo – Hallingdal – Oslo til å reise kollektivt.
Reis trygt, enkelt og smart! Meir detaljert informasjon finn du 
her.                

 

test