MØTEBOK

Regionrådet hadde møte 26.08.2016.

Sak 41/16 Uttale  -  Nye folkevalde regionar.
Sak 42/16 Vedtak - Representantar i styringsgruppe for nærpolitireforma i
                                 politidistrikt sør-øst.

Les møtebok her

test