MØTEBOK

Fredag 26.08.2016 var det møte i Regionrådet.

Saker/ vedtak frå møte:

Sak 44-16 Uttale til langsiktig strategi for det offentlege skuletilbodet i Buskerud
Sak 45-16 Søknad om tilskot, innovasjonsløft Hallingdal
Sak 46-16 Framtidig legevaktstruktur Hallingdal
Sak 47-16 TV-aksjon 2016
Sak 49-16 Representant til hovedstyre i KarriereBuskerud
Sak 50-16 Eventuelt

Møteboka finn du her

test