MØTEBOK

27.-28.10.2016 hadde Hallingtinget møte på Geilo.

Aktuelle saker som vart tatt opp var til dømes:
Sak 08/16 Høyringsmøte nærpolitireforma, les presentasjon her
Sak 09/16 Orientering om arbeidet i Regionrådet for Hallingdal, les presentasjon her

Heile møteboka frå Hallingtinget finn du her

test