REGIONRÅDSMØTE

Fredag 16.10.2015 var fyrste regionrådsmøte med dei nyvalgte ordførarane i Hallingdal.

Ordførarane i Hallingdal utgjer Regionrådet og desse er: 

  • Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune (leiar)
  • Solveig Vestenfor, Ål kommune (nestleiar)
  • Heidi Granli, Gol kommune
  • Petter Rukke, Hol kommune
  • Tor Egil Buøen, Flå kommune
  • Tore Haraldset, Nes kommune

 Møtebok 16.10.2015

test