REVISJON LEDIGE STILLINGAR

Viken kommunerevisjon søkjer etter revisormedarbeider og oppdragsansvarleg revisor til nyetablert avdelingskontor i Hallingdal.

 STILLINGSANNONSA

Hjå dei vil du revidere oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskaps-forskrifter, herunder revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater.

Revisormedarbeideren vil inngå i eit revisjonsteam for kommuner, men vil og få sjølvstendige oppdrag. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høgare revisoreksamen. Relevant erfaring er ynskjeleg.

Oppdragsansvarleg revisor vil få oppdragsansvar for fleire kommuner og øvrige oppdrag, herunder kvalitetssikring og revisjonsberetninger, men vil og utføre revisjon sjølv. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høgare revisoreksamen iht. Finanstilsynets krav til registrert revisor, og minimum tre års praksis frå regnskapsrevisjon. Fordel å være registrert eller statsautorisert revisor.

test