Ringeriksbanen, anleggsstart 2019

I dag var statsminister, saman med finansminister, samferdselsminister, KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstreleiar Trine Skei Grande på Sundvollen og presenterte vidare planar og framdrift

I pressekonferansa på Sundvollen 30.08.2015 sa statsminister Erna Solberg at
regjeringa  no  vil sørge for at Ringeriksbanen blir realisert.
Dette vil redusere reisetida med Bergensbanen
Oslo – Hallingdal med nesten 1 time – ein jernbanerevolusjon!

Ringeriksbanen har vore diskutert i over 125 år.


Vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss har venta på nødvendige avklaringar. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen no får klarsignal til å begynne planlegginga, er målet anleggsstart for både veg- og baneprosjektet i 2019, seier statsminister Erna Solberg. Målet er at utbygginga skal vera ferdig i 2024. Prisen er på 26 milliardar.

SJÅ PRESSEMELDING

test