VANNFORVALTNING HALLINGDAL OG VALDRES

Hallingdalskommunene har vedtatt vidareføring av dette prosjektet ut 2018.

Med  vidareføringen vil me fortsetja det gode samarbeidet mellom kommunane i Hallingdal. 
Målet er å oppretthalde eit godt vannmiljø og forbedre der det trengs.  Arbeidet er eit nasjonalt
prosjekt pålagt av vannforskriften.
Prosjektleiar Ellen Margrethe Stabursvik fortset i stillinga ut prosjektperioden.

Ynskjer du meir informasjon ta kontakt med
Ellen Margrethe Stabursvik
Tlf: 0047 46807725
Epost: ems@hallingdal.no

test