YRKESMESSE 2015

Arrangement for elevar frå ungdoms- og vidaregående skuler i Hallingdal på Storefjell Høyfjellshotell 08.-09.12.2015.

Yrkesmessen 2013Målet er å gje elevane god veiledning om kva  utdannings-, fagopplærings- og yrkestilbud som fins
i og utanfor Hallingdal. 

Me ynskjer å gje ungdom bedre innsikt i mangfoldet som fins i lokalt næringsliv,
og mogelegheitar dei har for jobb i Hallingdal etter endt utdanning.
Opplæringskontorer frå ulike bransjer og mange lokale bedrifter inviterast difor
til å fortelje om sin arbeidskvardag.
Elevane oppfordras til aktiv deltaking og utprøving av alt frå verktøy, maskinar, matlagning
og anna som brukast i dei ulike yrkene. Representantar frå ulike høgskuler og fagskuler
er og representert.

Det er Regionrådet for Hallingdal som står bak prosjektet med Hallingexpo som prosjektansvarleg.  
Ynskjer du meir informasjon ta kontakt med:
Prosjektleiar Pål Rørby  tlf: 91638675   e-post: paal@hallingexpo.no.  

test