FORUM FOR NÆRINGSSAMARBEID

Forum For Næringssamarbeid i Hallingdal er eit samarbeid mellom aktørar som m.a. arbeidar med næringsutvikling.
Hallingdal er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion, ut frå dette er målsettinga med   samarbeidet å vera ein betre og meir samordna hjelpar for næringslivet i Hallingdal 

Deltakarar i forumet er:
-          Kommunane i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol)
-          Regionrådet for Hallingdal
-          Hallingdal etablerersenter
-          Hallingdal Næringshage AS
-          Torpomoen Drift AS
-          HallingExpo

Aktuelt