Aktuelle verkemidlar

Her vil det bli lagt inn lenkar til ulike verkemidlar.
Regionalforvaltning.no er ein portal for tilskotsforvaltning der også støtteordningar i m.a. Buskerud fylkekommune blir offentleggjort.
Buskerud fylkeskommune har og ei eiga side der økonomiske støtteordningar blir offentleggjort.

NÆRINGSSAMARBEID                                       

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test