Om Næringssamarbeidet

Forum For Næringssamarbeid i Hallingdal er eit samarbeid mellom aktørar som m.a. arbeidar med næringsutvikling. Hallingdal er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion, ut frå dette er målsettinga med samarbeidet å vera ein betre og meir samordna hjelpar for næringslivet i Hallingdal.

Deltakarar i forumet er:

-          Rådmann Odd Egil Stavn, Flå kommune

-          Næringsutviklar Vera Magnussen, Nes kommune

-          Avelingsleiar Petter Owesen, Gol kommune

-          Næringsrådgjevar Gunn Eliassen, Hemsedal kommune

-          Næringsutviklar Kristian Kvistad Holm, Ål kommune

-          Rådgjevar Espen Bille-Larsen, Hol kommune

-          Dagleg leiar Knut Arne Gurigard, Regionrådet for Hallingdal

-          Rådgjevar Ulrikke Ytteborg, Regionrådet for Hallingdal

-          Dagleg leiar Trond Ask-Henriksen, Hallingdal etablerersenter

-          Dagleg leiar Gro Søndrål Wick, Hallingdal Næringshage AS

-          Dagleg leiar Anders Bekkestad, Torpomoen Drift AS

-          Dagleg leiar, Pål Rørby, HallingExpo

NÆRINGSSAMARBEID                                       

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test