Hallingdal Ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd vart etablert i 2009 og består av 2 representantar frå kvar kommune. Rådet har møter ca 6 gonger i året og handsamar viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal.HUR sine eigne facebooksider. 

Brage Neslein Korsnes er leiar for HUR. Ynskjer du å ta opp saker eller koma i kontakt med HUR treff du Brage enkelt på Facebook.   

Møteplan for HUR 2018.

Innkallingar

Møtebøker

 

test