FRI OG FRISK

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeid som skal initiere og koordinere samarbeid- og utviklingstiltak i alle kommunene i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid. Målet for Hallinghelse er at Hallingdal skal kunne levere likeverdige helsetjenester til sine innbyggere.Vi har flere prosjekter gående på vegne av kommunene i Hallingdal, disse kan du lese mer om under «prosjekt og tiltak».  Ål kommune er vertskommune, teamet er lokalisert på Torpomoen.

  •  Iselin Haugo, daglig leder , 100% stilling 
  •  Geir Strømmen, samhandlingsleder, 50% stilling
  •  Martine Myhrvold, faglig koordinator 
  •  Ninni Dypedokk, regional koordinator for Utviklingssenter for sykehjem og
     hjemmetjenester i Buskerud, 50 % stilling   

Teamet skal medvirke til samhandlingen med Vestre Viken Helseforetak, v/Ingeborg Rinnaas, samhandlingssjef

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss gjerne på Facebook for et innblikk i vår hverdag!
www.facebook.com/hallinghelse