FRI OG FRISK

Hallinghelse er en interkommunal instans som skal initiere og koordinere samarbeidstiltak
i alle kommune i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid.

  •  Gunhild Hustad, daglig leder og rådgiver for kompetanse, læring og mestring, 100% stilling 
  •  Øystein Lappegard, samhandlingsleder, 50% stilling 
  •  Ninni Dypedokk, regional koordinator for Utviklingssenter for sykehjem og
     hjemmetjenester i Buskerud, 50 % stilling   

Ål kommune er vertskommune, teamet er lokalisert på Torpomoen.

Teamet skal medvirke til samhandlingen med Vestre Viken Helseforetak

  • Ingeborg Rinnaas, samhandlingssjef, Vestre Viken