Om kompetanse

Hallingdal har en interkommunal gruppe som jobber med samhandling av kompetanse innen helse og omsorg i Hallingdal.
Det er møter ca. tre ganger i halvåret. 

I denne gruppen sitter:
Henrik Thorset: Hemsedal
Martin Korsnes: Hol
Ingunn Håverstad: Gol
Margit Grøtt Tvedt: Nes
Borghild Ulshagen: Ål
Kari Rapp: Flå
Britt Inger Liahagen: Vestre Viken
Gunhild Hustad: Hallinghelse

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test