Demensomsorg

Demens er en hovedutfordring innen omsorgstjenestene, både på sykehjem og i hjemmetjenesten.En kartlegging viser at det er behov for å styrke kompetansen på demens innen omsorgstjenesten i alle kommunene i Hallingdal.

Det er opprettet et interkommunalt demensteam som kan styrke samarbeidet og være et ressursteam for kommunene.

Kontaktperson er:
Borghild Bringo Høva,
Epost: Borghild.Hova@nes-bu.kommune.no

Det er reist spørsmål om kommunene i Hallingdal kunne samarbeide om døgnplasser til de mest ressurskrevende pasientene med demens. Faglig er dette tilrådd, men dette er foreløpig ikke videre utredet

 

 

.

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test