Folkehelse

Alle er enige i at det er store samfunnsgevinster i å være i forkant og bevare den gode helsen framfor å løpe etter oppstått sykdom  for å reparere. Derfor foregår det strategiske og langsiktige folkehelsearbeidet først og fremst utenfor helsesektoren - i barnehager, på skoler, i idretten og frivilligheten, innenfor kulturlivet, på arbeidsplassen, i planetaten osv.

Politikere, kommuneledelse og fagmiljøer i Hallingdal tar dette på alvor og ønsker økt satsning på folkehelsetiltak i befolkningen.   Derfor er det opprettet en interkommunal folkehelsegruppe som skal samarbeide om gode, målrettede folkehelsetiltak i dalen.

Gruppa møtes en gang pr måned og drøfter aktuelle saker og tiltak.


 

Folkehelsegruppa i Hallingdal

  • Siv Merete Glesne, Flå
  • Katrine Skalleberg, Nes
  • Henrik Thorset, Hemsedal
  • Hilde Nysæther Franzten, Ål
  • Stine Vesterøy, Hol
  • Ingunn Håverstad, Gol    

 

MANDAT

 

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test