Folkehelseprofiler

Folkehelseprofilene er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid i kommunene. Under vil du kunne gå inn på folkehelseprofilene for Hallingdal og Buskerud

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test