Miljøretta helsevern Hallingdal

De seks kommunene i Hallingdal; Flå, Nes, Gol, Hemsedl, Ål og Hol, har siden 2002 samarbeidet om den interkommunale tjenesten Miljøretta helsevern Hallingdal.
Styringsgruppe er kommuneoverlegene i de respektive kommunene.  Tjenesten har delegert myndighelt etter Folkehelselovens kapittel 3: Miljøretta helsevern, samt tilhørende forskrifter.  Tjenesten utgjør for tiden en 100% stilling delt mellom Ingunn Håverstad og Line Aasli Moen.  Kontorsted er Hallingdal Næringshage, Gol.

  Våre arbeidsområder:

 • Godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler etter bestemmelsene i
   Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Veiledning og tilsyn av offentlige bassenger, hotellbassenger, boblebad,
  tyrkisk bad og spa
 • Klage- og saksbehandling knyttet til støy, luftforurensning, skadedyr og dyrehold
 • Rådgivning knyttet til radon og inneklima
 • Forebygging av ulykker, særlig med tanke på barn og unge
 • Rådgivning/tilsyn for å hindre forurensning av drikkevann
 • Oppfølging av røykeloven
 • Tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og hulltakingvirksomheter
 • Tilsyn med campingplasser, asylmottak og hospitser
 • Uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer

 For mer info se www.mhvh.no

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test