Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standarisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys alle kommuner i Norge. Ungdomsundersøkelser kan gi en bedre oversikt over oppvekstsituasjonen lokalt og vil være nyttig i løpende kommunale planleggings- og beslutningsprosesser.

Ungdata rapport Hallingdal 2017 Link

  

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test