Frisklivssentralene

Alle kommunene i Hallingdal har et frisklivstilbud. Frisklivssentralene er en kommunal helsefremmende og forebyggende tjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller har utviklet sykdom, og trenger hjelp til å endre levevaner. Dagens helseutfordringer krever økt forbyggende innsats og i Hallingdal samarbeider frisklivssentralene godt om dette arbeidet.

Friskliv Hol
Epost: Stine.Vesteroy@hol.kommune.no  Følg oss også på: https://www.facebook.com/HolFriskliv/
Friskliv Ål

Epost: friskliv@aal.kommune.no  Tlf 32 08 52 03/ 959 80 495
Friskliv Gol
Epost: friskliv@gol.kommune.no   Tlf 32 02 92 25/ 470 10 583      
Friskliv Hemsedal 
 Epost: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no   Tlf 31 40 88 18/ 970 58 818                            
Friskliv Nes
 E-post: friskliv@nes-bu.kommune.no  Tlf 916 66 996 / 476 73 755
Friskliv Flå
Tlf 32 05 36 59

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test