Frisklivssentralene

Alle kommunene i Hallingdal har et frisklivstilbud. Frisklivssentralene er en kommunal helsefremmende og forebyggende tjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller har utviklet sykdom, og trenger hjelp til å endre levevaner. Dagens helseutfordringer krever økt forbyggende innsats og i Hallingdal samarbeider frisklivssentralene godt om dette arbeidet.

Friskliv Hol

Tlf: 95 98 64 04

Epost: ditte.marie.schiellerup@hol.kommune.no

Følg oss også på : https://www.facebook.com/HolFriskliv/


Friskliv Ål
Tlf 32 08 52 03/ 959 80 495
Epost: friskliv@aal.kommune.no

Friskliv Gol
Tlf 32 02 92 25/ 470 10 583                               
Epost: friskliv@gol.kommune.no

Følg oss også på facebook

Friskliv Hemsedal
Tlf 31 40 88 18/ 970 58 818                                  
Epost: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no


Friskliv Nes
Tlf 916 66 996 / 476 73 755
E-post: friskliv@nes-bu.kommune.no
Følg oss også på Facebook

Friskliv Flå
Tlf 32 05 36 59
Følg oss også på Facebook

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test