Om læring og mestring

Læring og mestring er en pedagogisk aktivitet som er ansett å være et nødvendig supplement til medisinsk behandling. Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet.

Begrepet langvarige helseutfordringer brukes her bredt og dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning, nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Sagt på en annen måte handler læring og mestring om å styrke den enkelte til å lære å leve med en helseutfordring!

På nasjonalt nivå er det et nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). NK LMH har en sentral rolle i å bidra til at lærings- og mestringtjenester i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. Koordinator for kompetanse, læring og mestring i Hallingdal er representert inn i NK LMH sitt kommunikasjonsnettverk. Se mestring.no for mer informasjon om NK LMH.

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test