Om Hallinghelse

 

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeidstiltak for de seks kommunene Flå, Nes,
Gol, Hemsedal, Ål og Hol.
Hallinghelse skal ta initiativ til, og koordinere, samhandlingstiltak innen helse og omsorg mellom de seks kommunene i Hallingdal. Hallinghelse skal også fremme samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten (Vestre Viken Helseforetak). Hallinghelse består av 4 faste stillinger og en rekke prosjektstillinger. Du kan lese mer
om  de konkrete prosjektene vi jobber med under fanen «prosjekter».

Iselin Haugo, dagleg leiar
Epost: iselin@hallingdal.no Mobil: 95444908

Geir Strømmen, Samhandlingsleder 
Epost: geir@hallingdal.no Mobil: 45880251

Martine Myhrvold, faglig korrdinator
Epost: Martine.myhrvold@hallingdal.no  Mobil: 92433465

Ninni Dypedokk, Regional koordinator for utviklingssenter for sjukeheim og
heimetenester i Buskerud.
Epost: Ninni.Dypedokk@aal.kommune.no Mobil: 95424388

Synne Ystad, Prosjektleiar Klinisk ernæring
Epost: Synne.Ystad@hallingdal.no  Mobil: 41106356

Gunhild Ween Helberg, prosjektleiar Uvikling av helsestasjonene i Hallingdal
Epost: Gunhild.Ween.Helberg@flaa.kommune.no  Mobil: 95915897

Ragna Torkelsgard, rådgjevar Læring og mestring
Epost: Ragna.Torkelsgard@hallingdal.no  Mobil: 95069313

Brit Merete Kvile, prosjektleder Trygg oppvekst/BTI
Epost: Brit.Merete.Kvile@hol.kommune.no  Mobil:95986427

Sissel Gjerland Ekra, Logoped
Epost: sisel.gjerland.ekra@hallingdal.no  Mobil: 41362090

Christin Wangen Sjølie, kommunepsykolog
Epost: christin.wangen.sjoelie@hemsedal.kommune.no, Mobil:

Silje Nymoen Vestenfor, prosjektleder «Utvikling av jordmortjenestene i Hallingdal»
Epost: silje.vestenfor@aal.kommune.no

Hilde N. Frantzen, folkeheleskoordinator
Epost: hilde.nysaether.frantzen@aal.kommune.no

HALLINGHELSE    

Torpomoen
3579  TORPO                                                                                                           FRI OG FRISK

test