Om Hallinghelse

Hallinghelse er eit interkommunalt samarbeidstiltak for dei seks kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Hallinghelse skal ta initiativ til og koordinere samhandlingstiltak innan helse og omsorg mellom dei seks kommunane. Hallinghelse skal også fremje samhandlinga mellom kommunane og spesialisthelsetenesta (Vestre Viken Helseforetak (VVHF)).Hausten 2018 består Hallinghelse av fire faste stillingar og ei rekkje prosjektstillingar.

Gunhild Hustad, dagleg leiar og rådgjevar kompetanse, læring og mestring
Epost: gunhild.hustad@hallingdal.no Mobil: 48241147

Øystein Lappegard, Samhandlingsleder 
Epost: oyl@hallingdal.no Mobil: 99287906

Jørund Li,  Felles folkehelsekoordinator
Epost: jli@hallingdal.no  Mobil: 90974886

Borghild Ulshagen, Regional koordinator for utviklingssenter for sjukeheim og
heimetenester i Buskerud.
Epost: bul@hallingdal.no Mobil: 93213005

Camilla Fongen, prosjektleiar Innovativ rehabilitering
Epost: Birgit.Camilla.Fongen@hallingdal.no  Mobil: 93213005

Leif Andre Viken, prosjektnedarbeider Innovativ rehabilitering
Epost: Leif.Andre.Viken@aal.kommune.no  Mobil: 97595002

Synne Ystad, Prosjektleiar Klinisk ernæring
Epost: Synne.Ystad@hallingdal.no  Mobil: 41106356

Gunhild Ween Helberg, prosjektleiar Uvikling av helsestasjonene i Hallingdal
Epost: Gunhild.Ween.Helberg@flaa.kommune.no  Mobil: 95915897

Hamsa Ganic, prosjektleiar Velferdsteknologi
Epost: Hamsa.Ganic@hallingdal.no  Mobil: 97721403

Rita Johnsen, prosjektleiar Autismespekterforstyrrelser og asperger syndrom
Epost: Rita.Johnsen@hemsedal.kommune.no  Mobil: 91666989

Ragna Torkelsgard, rådgjevar Læring og mestring
Epost: Ragna.Torkelsgard@hallingdal.no  Mobil. 95069313

 

HALLINGHELSE    

Torpomoen
3579  TORPO                                                                                                           FRI OG FRISK

test