Samarbeidsgrupper

Hallingdalskommunane har ei rekke faglege nettverk og samarbeidsgrupper. Dette er til dels grupper som har eksistert i fleire år, dels grupper som er oppretta samtidig med Hallinghelse. Helse- og omsorgsleiarforum har bedt Hallinghelse sikre ei samordning av mandat og rapportering. Dette er arbeidet er i gang.   Nokre av nettverka har bestemt at dei vil bruke internettsidene til Hallinghelse aktivt. Desse finn ein derfor mykje informasjon om. Andre grupper brukar andre kanalar og er her berre nemnt for å gje ei samla oversikt. For alle grupper er det oppgjeve kontaktperson.

 

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test