Autisme

Kommunene i Hallingdal har opprettet et ressursteam for autismespekterforstyrrelser og asperger syndrom. Ressursteamet er tverrfaglig og tverretatlig, og består av to ressurspersoner fra hver kommune. Teamet skal være et interkommunalt mestringstilbud hvor kommunene kan søke bistand i enkeltsaker, be om kompetanseheving/kursing av ansatte, og veiledning til familier og personer med autisme og asperger.

Om ressursteamet

Teamet har kompetanse innen målretta miljøarbeid, spesialpedagogikk, atferdsvansker, tvang og makt, veiledning og kursvirksomhet. Ressurspersonene er til daglig plassert i ulike deler av oppvekstsektoren og helse- og omsorgtjenesten. Ressursteamet skal bidra til at kommunene i Hallingdal kan gi et bedre tilbud til familier og personer med autisme og asperger.

Ressursteamet tilbyr:

  • Veiledning i enkeltsaker
  • Kompetansehevende tiltak i form av enkel undervisning
  • Atferdsavtaler
  • Psykoedukasjon
  • Foreldreveiledningskurs

Teamet kan veilede kommunene videre i hjelpeapparatet ved behov.

 

Henvendelser 

Hvis kommunen ønsker bistand fra ressursteamet, kan dere sende e-post til brit.merete.kvile@hol.kommune.no  (ikke send personsensitive opplysninger på e-post). Beskriv kort hva henvendelsen gjelder, og oppgi gjerne et telefonnr., så kan vi ringe deg. Henvendelser til teamet skal fortrinnsvis komme fra fagansvarlig eller leder. Vi oppfordrer til å lese retningslinjene under før dere sender inn henvendelsen.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for ressursteamet for autismespekterforstyrrelser og asperger syndrom

 

Kontaktinformasjon

E-post: brit.merete.kvile@hol.kommune.no

Ikke send personsensitive opplysninger på e-post.

 

Ressursteamets medlemmer

Navn Utdanning Stilling Arbeidssted Kommune
Rita Johnsen Vernepleier Prosjektleder Torpomoen Hemsedal
Gunn-Marit Aarset Barnevernspedagog Assisterende styrer Barnehagene Gol
         
Britt Reidun Intelhus Spesialpedagog Konsulent Koordinerende enhet Hemsedal
Berit Neslein Fysioterapeut Leder for KE Koordinerende enhet/miljøterapitjenesten Hol
Eva Hefte Sosionom Miljøterapeut Miljøterapitjenesten Hol
         
Astrid Garthus Helsesøster Ledende helsesøster Helsestasjon/Psykisk helse barn og unge Nes
         
Ann Elisabeth Magnildøen Vernepleier Miljøterapeut Miljøterapitjenesten Ål

 

Kursmateriale

Grunnpakken:

Kurs 1: Autismespekterforstyrrelser. 28. april 2016. Kurspresentasjon Autismespekterforstyrrelser

Kurs 2: Målretta miljøarbeidsprosesser. 13. mai 2016. Kurspresentasjon Målretta miljøarbeidsprosesser

Kurs 3: Positiv samhandling. 10. juni 2016. Kurspresentasjon Positiv samhandling Tilleggspresentasjon om atferdsavtaler

Kurs 4: Livsfaseoverganger. 24. august 2016. Kurspresentasjon Livsfaseoverganger Hjernens fungering Artikkel Larsen (2007)

Kurs 5: Utfordrende atferd. 18. november 2016. Kurspresentasjon Utfordrende atferd Tilleggspresentasjon om prosjektet og ressursteamet 

Tilleggskurs:

Kurs 1: Tidlig identifisering. 12. september 2016. Kurspresentasjon Tidlig identifisering

Kurs 2: Tidlig intervensjon. 13. september 2016. Kurspresentasjon Tidlig intervensjon

 

Prosjektrapporter

Delevaluering 1 - juni 2016. Delevaluering 1 Hallingdal Delevaluering 1 Glenne

Presentasjon av prosjektet på fagkonferansen om utviklingshemming og autisme. Presentasjon "Hallingkastet"

Delevaluering 2 (fase 1) - desember 2016. Kommer

 

                                         

 

 

 

test