Innovativ rehabilitering

Prosjekt Innovativ rehabilitering i Hallingdal

Innovativ rehabilitering i Hallingdal er et prosjekt som har som hensikt å styrke rehabiliteringstilbudet for innbyggerne i de ulike kommunene og det interkommunale regabiliteringstilbudet ved Hallingdal sjukestugu.  Bakgrunn for prosjektet er Helse og omsorgsdepartementeets Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) som gir klare føringer for at kommunene skal ha ansvar for rehabilitering av de vanligste pasientgruppene.

I kommunene jobber vi med å øke kompetansen og implementere "hverdagsrehabilitering".
Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i at brukerens selvstendighet og aktivitet er viktig for trivsel og livskvalitet.  Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester mot forebyggende arbeid, mestring og rehabilitering.

Ved det interkommunale rehabiliteringstilbudet ved Hallingdal sjukestugu jobber vi med å øke kompetansen på rehabilitering og skape gode pasientforløp mellom sjukestugu og de ulike kommunene.

Prosjektleder er:  Camilla Fongen
Prosjektmedarbeider: Leif Andre Viken. 

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test