Intermediær avdeling

Intermediær betyr midt i mellom. I denne samanheng midt i mellom kommunane og sjukehuset.

Intermediæravdelinga ved Hallingdal sjukestugu er det største interkommunale prosjektet i Hallingdal. Døgnavdelinga i nybygget vart teke i bruk september 2016. Avdelinga vert drifta av Ringerike sjukehus i eit spleiselag med kommunane. Det er 10 sjukehussenger og 10 interkommunale senger. Modellen er unik i landet.
Dei 10 interkommunale sengene er delvis berekna på akutte innleggingar i staden for innlegging på sjukehus, delvis etterbehandling etter sjukehusopphald og rehabilitering. Her vil ein ha ein godt fagleg tilbod for dei pasientane som treng meir kompetanse og/eller tettare oppfølgjing enn det kommunane sjølv kan greie og som heller ikkje har behov for sjukehusinnlegging.

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test