Mobilt ferdighetsteam

Mobilt ferdighetsteam er et prosjekt med mål om å gi ferdighetstrening på helsefaglige prosedyrer som er skreddersydd for den enkelte avdeling. Målgruppa er helsepersonell i hele Hallingdal, og ønsket er å bidra til at kommunehelsetjenesten sammen er rustet for en aldrende, hjemmeboende befolkning med komplekse diagnoser. Vi vet at Helsepersonell i kommunene ofte kan stå alene om oppgaver, og det er et mål om å trygge de og styrke den faglige forsvarligheten.

Høsten 2020 har det foregått en kartleggingsundersøkelse blant helsepersonell i Hallingdal, der behovet for øving på flere aktuelle prosedyrer har blitt kartlagt. På bakgrunn av dette ble det i desember arrangert et webinar om smittevern, og det vil også bli arrangert en digital fagdag med fokus på sår i april. Det har også foregått praktisk opplæring i blodprøvetaking og covid-testing. Resultatene er nå gått ut til hver enkelt kommune, og det er mulighet for å kontakte ferdighetsteamet for ulik ferdighetstrening. Teamet er mobilt, og vil dra ut til de ulike arbeidsplassene.

Sykepleiere og helsefagarbeidere må snakke samme språk og være trygge og oppdaterte på faglige prosedyrer.

Helsepersonell i Hallingdal som ønsker ferdighetstrening kan sende forespørsel til: iselin@hallingdal.no, eller til:
prosjektleder Tonje Jordet Ropstad, på tonje.jordet.ropstad@aal.kommune.no

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test