Om prosjekt og tiltak

Et av Hallinghelse sine arbeidsområder er å ta initiativ til nye prosjekter og tiltak.  For at det skal kunne være mulig for kommunene å kunne drive utvikling og prosjektarbeider man avhengig av tilskudd fra statlige midler.  De fleste prosjektene som drives av Hallinghelse har en vertskommune i Hallingdal og blir økonomisk finansiert av statlige midler.
Hallinghelse har kompetanse på å skrive søknader, prosjektplaner og rapporteringer.

Det pågår nå en rekke prosjekter.  Vi vil her komme med liste over de ulike prosjektene og litt informasjon om innholdet.  Ta kontakt med prosjektansvarlig dersom det er innspill eller spørsmål.  Kontaktinformasjon finner du under (Om Hallinghelse).

   "Hallinghelse kan bidra der kommunene blir for små hver for seg eller der større fagmiljø gir bedre kvalitet og større rekruttering"

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test