Logoped

Fra januar 2019 har Hallingdalskommunane hatt logoped med virke innafor helse og omsorg, retta mot voksne.
Sissel Gjerland Ekra er fast ansatt i 25 % stilling gjennom Hallinghelse og drifter 75 % som privatpraktiserende logoped på vegne av Flå, Nes, Gol, Hol, Ål og Hemsedal kommune. Ål er vertskommune for stillingen. Logopeden har kontor ved Ål Legekontor. Pasientane nyttar same venterommet som dei som har time hjå fastlege.  

For å få time hos logopeden må du ha henvisning fra lege eller spesialist. Ta kontakt med fastlege, så vil han henvise  deg vidare. Ei henvisning gjeld for 25 behandlinger. Det er ingen eigenandel for behandling hos logoped når det føreligg henvisning.

I tillegg til klinisk arbeid skal logopeden bistå helsepersonell ved institusjonane i kommunane ved behov, vere tilgjengelig for pårørande og drive utviklingsarbeid.

Sissel Gjerland Ekra er medlem av NLL  og har rammeavtale med HELFO. 
For kontakt med logopeden: 
Mobil: 48217774
E-post: sissel.gjerland.ekra@hallingdal.no

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test