Trygg oppvekst/BTI

Hva er BTI-prosjektet?

BTI-prosjektet (tidligere kalt Trygg oppvekst) er et interkommunalt prosjekt i Hallingdal, der målet med prosjektet er å lage en modell for systematisk identifikasjon og oppfølging av risikoutsatte barn.

Prosjektet skal utvikle e tverrfaglig og tverrsektoriell modell og den skal systematisere, forankre og samordne kommunen sitt arbeid med barn på tvers av tjenester og nivå. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i det daglige arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

Prosjektet begynte med at Hemsedal og Ål kommune fikk tilskudd fra Bufdir i 2017, og ble da pilotkommuner i BTI-arbeidet fra 2018-2019. Ål og Hemsedal er nå over i en driftsfase, og er godt i gang med å implementere BTI-modellen i kommunens arbeid med barn og unge. 

I 2018 fikk Hol og Flå kommune tilskudd fra Bufdir, og har vært i ang med prosjektet siden høsten 2019. Brit Kvile er prosjektleder, og prosjektet varer fram til desember 2020. Kommunene Gol og Nesbyen fikk i desember beskjed om at også de hadde fått tilskudd fra Bufdir, og dermed er alle seks kommunene i Hallingdal inkludert i BTI-prosjektet. Planen er å begynne arbeidet med å lage felles digitaliserte handlingsveiledere for hele regionen våren 2020.

Se Hol, Flå, Ål og Hemsedal sine hjemmesider for mer informasjon eller les mer om BTI på forebygging.no: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test