Utvikling jordmorteneste Hallingdal

Prosjektet «Utvikling av jordmortjenesten i Hallingdal» startet opp høsten 2019 på vegne av alle kommunene i Hallingdal.  Ål kommune er vertskommune for prosjektet og Silje Nymoen Vestenfor er prosjektleder. Hovedaktiviteten i dette prosjektet høsten 2019 har vært å jobbe med prosedyrer i svangerskapsomsorgen opp mot de nye nasjonale retningslinjene. Vi har sett på felles informasjon på kommunens hjemmesider, samt laget felles brosjyre for svangerskapsomsorgen i Hallingdal. Vi har også arrangert fagdag med fokus på kompetanseheving for alle ansatte på helsestasjonen. Vi har begynt å se på mulighet for å ha et interkommunalt jordmorsenter i Hallingdal. Dette vil vi kartlegge videre våren 2020. Prosjektet skal avsluttes ved utgangen av 2020.  Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

PROSJEKTLEDER:
Silje Vestenfor
Epost: silje.nymoen.vestenfor@aal.kommune.no

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test