BU I HALLINGDAL

Flott brosjyre som ynskjer å vise Hallingdal som bustadregion.

Brosjyre

         

Brosjyra elektronisk her.

Ynskjer du denne i papirformat er den tilgjengeleg
på alle servicetorg og turistkontor i Hallingdal.  

Eller ta direkte kontakt med:

          Regionrådet for Hallingdal
          v/Målfrid Dusegard
          Tlf. 32085140
          Epost: maalfrid@hallingdal.no